Prodejna Jirny

Perfect pH

Můžete vysvětlit pH trochu podrobněji?

pH je měřítkem hydroniového iontu H3O +. Je založen na logaritmické stupnici od 0 do 14. „Čistá“ voda má pH 7,0. Pokud je pH nižší než 7, je roztok kyselý. Pokud je pH vyšší než 7, je alkalické. Protože stupnice je logaritmická a není lineární, pH 6 označuje desetkrát více H protonů než pH 7 a pH 5 označuje 10krát více protonů než pH 6.

Jak změníte pH?

pH se upravuje pomocí kyseliny ke snížení nebo báze k jejímu zvýšení. Pro tyto účely jsou určeny hodnoty pH a pH společnosti General Hydroponics . Mnoho kyselin a zásad je extrémně korozivních a nebezpečných, proto je třeba postupovat opatrně.